St1 ja SCA yhteistyöhön uusiutuvien polttonesteiden tuotannossa

Energiayhtiö St1 ja ruotsalainen metsäteollisuusyritys SCA ovat solmineet kumppanuuden uusiutuvien polttonesteiden laajamittaisen tuotannon kehittämiseen mäntyöljystä. Suunniteltu tuotantopaikka on St1:n jalostamo Göteborgissa.

Kumppanuuden tavoitteena on rakentaa uusiutuvia polttonesteitä mäntyöljystä tuottava tuotantolaitos, jonka vuotuinen kapasiteetti on 100 000 tonnia. Uuden tuotantolaitoksen rakentaminen edellyttää lupaprosessin ja molempien yritysten lopullista hyväksyntää. Laitoksen kustannus on noin 500 miljoonaa kruunua ja sen arvioidaan olevan toiminnassa vuonna 2021. Mäntyöljy on SCA:n Östrandin, Obbolan ja Munksundin tehtaiden sulfaattimassan tuotannon tähdettä. SCA on tällä hetkellä laajentamassa Östrandin tehdastaan ja siten mäntyöljyn määrä tulee yli kaksinkertaistumaan.

Yhteistyökumppanit muodostavat täyden arvoketjun raaka-aineesta jalostusprosessiin, jakeluun ja uusiutuvien polttonesteiden myyntiin asiakkaille.

”Kumppanuus SCA:n kanssa on avainasemassa toteuttaessamme uusiutuvien polttonesteiden investointiohjelmaamme ja se varmistaa raaka-aineen saatavuuden täyttäessämme pohjoismaisia kunnianhimoisia vuoden 2030 ympäristötavoitteita,” sanoo St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen. ”SCA:lla on käynnissä useita mielenkiintoisia uusiutuvan energian kehitysprojekteja ja näemme kiinnostavia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämiselle edelleen.”

”Kun alamme tuottamaan korkeamman jalostusasteen energiatuotteita, kumppanuus yrityksen kanssa, joka tuntee prosessit ja markkinat, on erittäin arvokas,” sanoo SCA:n toimitusjohtaja Ulf Larsson. ”St1 on yritys, jolla on kunnianhimoa työskennellä kanssamme muutoksessa kohti uusiutuvia polttoaineita.”

Jouko Lampila | Lähde: St1