Huippuvuosi auringolle ja uusiutuville – mutta liian vähän

Huippuvuosi auringolle ja uusiutuville – mutta liian vähän

REN21-järjestön tuore raportti paljastaa kaksi totuutta: sähkön tuotannossa maailma etenee nopeasti kohti uusiutuvaa tulevaisuutta, mutta kokonaisuus muuttuu liian hitaasti.

Ennätysmäärä aurinkosähköä ja muuta uusiutuvaa energiaa asennettiin käyttöön kaikkialla maailmassa vuonna 2017, koska sekä tuulivoiman että aurinkosähkön hinta tuli kilpailukykyiseksi fossiilisten polttoaineiden kanssa. Tämäkään ei kuitenkaan vielä riitä, kertoo Renewable Energy Policy Networkin (REN21) juuri ilmestynyt raportti.

1_invest_uuteen_kapas

Globaalit investoinnit uuteen sähköntuotantoon lajeittain vuonna 2017 (uusiutuvat, fossiiliset polttoaineet ja ydinvoima).

Pariisin sopimuksessa ei pysytä

REN21:n Renewables 2018 Global Status Report kertoo, että aurinkosähkökapasiteettia lisättiin ennätyksellinen 98 gigawatin (GW) määrä, tuulivoimaa 52 GW ja kaikkia uusiutuvia yhteensä 178 GW. Kun mukaan otetaan suuret vesivoimalat, nousi investointien määrä 310 miljardiin US-dollariin. Tämä on lähes kaksinkertainen määrä verrattuna fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman yhteenlaskettuihin uusiin investointeihin. Uusiutuvan energian osuus maailman sähköntuotannosta oli vuoden 2017 lopussa noin 26,5 prosenttia, tuulen ja auringon vastatessa tästä noin 7,5 prosenttiyksikköä.

2_arvio_sahko_osuus

Arvioitu uusiutuvan tuotannon osuus globaalista sähköntuotannosta vuoden 2017 lopussa.

Uusiutuvan sähkön kasvu on hienoa ja jatkaa sähkösektorin muutosta, mutta sähkön osuus maailman kokonaisenergian kulutuksesta on kuitenkin vain 20 prosenttia. REN21 on huolissaan, koska muutos kuljetussektorilla, lämmityksessä ja jäähdytyksessä on hyvin hidas ja maailma jää jälkeen Pariisin ilmastotavoitteista.

Kulutus ja päästöt kasvavat

Raportissa ilmastaan erityinen huoli maailman energiankulutuksen energiantuotantoon liittyvien hiilidioksidipäästöjen (CO2) kasvusta. Energiankulutus kasvoi vuonna 2017 2,1% ja CO2-päästöt 1,4%.

”Sähköntuotannossa muutos uusiutuviin on käynnissä, mutta etenee hitaammin kuin mikä on mahdollista ja toivottavaa”, sanoo raportti. ”Mikäli maailma aikoo saavuttaa Pariisin sopimuksessa asetetut tavoitteet, pitää liikenteen, lämmityksen ja jäähdytyksen seurata samaa kehityspolkua kuin sähkösektorin – ja nopeasti.”

3_arvio_uus_osuus

Arvioitu uusiutuvan energian osuus maailman koko energiankulutuksesta vuonna 2016.

Ongelman mittakaava käy ilmi yllä olevasta kuvasta, joka esittää maailman koko energiankulutusta, mukaan lukien öljyn hallitsema liikennesektori sekä perinteinen lämmityksen biomassa. Lämmitys, jäähdytys ja liikennesektori – jotka yhdessä kuluttavat noin neljä viidesosaa maailman energiasta – ovat uusiutuvien kehityksessä pahasti jäljessä sähkösektoria.

Liikenne pyörii öljyllä

Noin 92 prosenttia liikenteen energiantarpeesta katetaan edelleen öljyllä ja vain 42 valtiolla on kansalliset tavoitteet uusiutuvan energian käytölle liikenteessä. Lisääntyvä sähköistyminen kuitenkin tuo mahdollisuuksia ja joka vuosi liikenteeseen tulee yli 30 miljoonaa kaksi- tai kolmipyöräistä kevyttä sähköajoneuvoa. Vuonna 2017 myytiin 1,2 miljoonaa sähkökäyttöistä henkilöautoa, missä on lisäystä noin 58% verrattuna vuoteen 2016.

Tällä hetkellä sähköllä katetaan vain 1,3% liikenteen energiantarpeesta ja tästä noin yksi neljäsosa on uusiutuvaa sähköä.

Poliittisia päätöksiä tarvitaan

Uusiutuvat etenevät heikosti lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Kansalliset tavoitteet on tällä alueella vain 48 valtiolla, kun 146 valtiolla on kansalliset tavoitteet uusiutuvalle energialle sähköntuotannossa.

Pientä kehitystä on kuitenkin käynnissä. Esimerkiksi Intiassa lisääntyivät aurinkolämpökeräinten asennukset vuonna 2017 noin 25% verrattuna edelliseen vuoteen. Kiinan tavoitteena on kattaa 2% rakennusten jäähdytysenergian tarpeesta aurinkolämmöllä vuonna 2020.

”Energiamuutoksen toteutuminen edellyttää poliittista johtajuutta hallituksilta”, sanotaan raportissa. ”Yksi tehokas keino on tukien poistaminen fossiilisilta polttoaineilta ja ydinvoimalta. Tarvitaan myös investointeja uuteen tekniikkaan ja selkeitä tavoitteita. Ilman tällaista johtajuutta on maailman vaikea saavuttaa ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita.”

REN21:n koko 325-sivuinen raportti löytyy TÄÄLTÄ.

Jouko Lampila | Lähde: REN21