Aurinkosähkö yli 2,5-kertaistui viime vuonna Suomessa

Aurinkosähkö yli 2,5-kertaistui viime vuonna Suomessa

Sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkötuotannon kokonaiskapasiteetti oli vuoden 2017 lopussa noin 70 MW, selviää Energiaviraston sähkön jakeluverkonhaltijoilta keräämistä alustavista tiedoista.

Toukokuun UUTISESSAMME arvioin aurinkosähkön määrän kovin alakanttiin, kun esitin määrän olleen viime vuodenvaihteessa noin 50 megawattia (MW). Yllätys oli todella iloinen, kun saimme tänään Energiaviraston tuoreet luvut.

Aurinkosähkö voimakkaassa kasvussa

Pientuotannon rajana pidetään 1 MW laitosyksikköä. Aurinkosähkön pientuotannon kapasiteetti oli koko 70 MW määrästä noin 66 MW. Kokonaisuudessaan alle 1 MW pientuotantoa on Suomessa noin 178 MW. Aurinkosähkön osalta Suomessa on tällä hetkellä yksi yli 1 MW:n laitos.

Sähkön pientuotantomuodoista erityisesti aurinkosähkön pientuotanto on voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2016 lopussa aurinkosähkön pientuotannon kapasiteetti oli 27 MW. Vuodessa kapasiteetti lisääntyi noin 40 MW:lla. Vastaavalla kasvutahdilla aurinkosähkön tuotantokapasiteetissa 100 MW:n raja rikkoutuu kuluvan vuoden aikana.

Oheisessa taulukossa on esitetty sähkön jakeluverkkoon liitetty sähkön pientuotanto tuotantomuodoittain vuoden 2017 ja 2016 lopussa (alle 1 MW yksiköt). Vuoden 2017 lopun tiedot ovat vielä alustavia ja voivat muuttua tietoja tarkistettaessa.

Taulukko

Aurinko on vielä pieni osa kokonaisuutta

Mikäli kapasiteettiin huomioidaan myös yli 1 MW laitokset, niin tällöin esimerkiksi aurinkosähkön kokonaiskapasiteetti viime vuoden lopussa oli yhteensä noin 70 MW, tuulivoiman kapasiteetti reilu 2000 MW ja vesivoiman yli 3 000 MW. Kokonaisuudessaan Suomessa on asennettua sähköntuotantokapasiteettia yli 17 000 MW. Suurempien voimalaitosten kapasiteetteihin voi tutustua Energiaviraston voimalaitosrekisterissä.

Energiavirasto kerää vuosittain sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot (edellisvuoden lopun tilanne, alle 1 MW yksiköt). Luvut eivät siis sisällä suuria, yli 1 MW voimalaitoksia. Tuotantokapasiteetti on jaoteltu tuotantomuodoittain: aurinko, tuuli, bio, vesi, diesel ja muut.

Energiavirasto julkaisee jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot kesän jälkeen, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu.

Jouko Lampila | Lähde: Energiavirasto