Maailman tuuli- ja aurinkoenergian kapasiteetti ylitti 1 000 GW

Maailman tuuli- ja aurinkoenergian kapasiteetti ylitti 1 000 GW

Bloomberg NEF kertoo uutisessaan, että maailman asennettu tuuli- ja aurinkoenergian kapasiteetti ylitti kesäkuun lopussa yhden terawatin (TW) kapasiteetin.

Yhden terawatin eli 1 000 gigawatin (GW) merkkipaalu ylittyi kesäkuun lopulla ja 30. kesäkuuta 2018 asennettu kapasiteetti oli BNEF-tietokannan mukaan 1 013 GW. Tästä tuulen osuus oli 54% ja auringon 46%.

Kehitys kiihdyttää juoksuaan

Tuulen ja auringon ensimmäisen terawatin kehityskulku osoittaa muutoksen nopeuden. Kokonaiskapasiteetti on kasvanut 65-kertaiseksi vuodesta 2000 ja yli nelinkertaistunut vuoden 2010 jälkeen.

1000GW-blog-chart-1

Maailman tuuli- ja aurinkosähkön asennukset 30.6.2018. Lähde: Bloomberg NEF. Huom: Vuoden 2018 puolen vuoden arvio maatuulivoimasta on varovainen, todellinen luku tulee olemaan korkeampi. BNEF ei yleensä julkaisen vuoden puolivälin asennusmääriä.

Varsinkin aurinkosähkön määrä on kasvanut vaikuttavasti. Vielä vuonna 2007 oli aurinkosähkön kapasiteetti vain 8 GW verrattuna tuulisähkön 89 GW kapasiteettiin. Sen jälkeen auringon osuus on kasvanut 8%:sta tämän hetken 46%:iin. Aurinkosähkön määrä kasvoi 57-kertaiseksi ja voimalaitosmittakaavan asennukset ohittivat omakotitalo-mittakaavan asennusten määrän vuonna 2014.

Energian kulutus ja tuotanto

Maailman koko energiankulutus on keskimäärin hiukan alle 20 TW (vuonna 2016 yhteensä noin 160 000 terawattituntia (TWh) eli keskimäärin reilut 18 TW). Voisimme siten ajatella, että 1 TW on yli 5% vajaasta 20 TW:sta. Valitettavasti koko totuus ei kuitenkaan ole näin hyvä, koska emme saa aurinkosähköä yöllä tai pilvisellä säällä ja tuulikaan ei puhalla aina. Todellisuudessa aurinko ja tuuli tuottavat noin yhden prosentin maailman primäärienergian tuotannosta.

Tuulivoiman ja erityisesti aurinkosähkön kehityskulku on kuitenkin vakuuttava. ARTIKKELISSAMME viime maaliskuussa povasimme uusiutuville toivoa ja BNEFin luvut kertovat aivan samaa viestiä. Kehitys kiihtyy ja kustannukset pienenevät.

Uutisessaan BNEF arvioi, että toinen terawatti tuuli- ja aurinkokapasiteettia saavutetaan vuoden 2023 puolivälissä – siis vain viiden vuoden kuluttua – ja sen investointikustannus on 46% pienempi kuin ensimmäisen.

Bloomberg NEFin koko uutinen löytyy TÄÄLTÄ.

Jouko Lampila | Lähde: Bloomberg NEF