Suomessa ja Ruotsissa yli puolet lapsista huolestuneita ilmastonmuutoksesta

Suomessa ja Ruotsissa yli puolet lapsista huolestuneita ilmastonmuutoksesta

Tuoreen tutkimuksen mukaan 6-16-vuotiaat lapset ja nuoret Suomessa ja Ruotsissa ovat huolestuneempia ilmastonmuutoksesta kuin sodan uhasta.

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ongelmat ovat jo lasten huolia. Energiayhtiö Vattenfallin teettämän tutkimuksen mukaan niin Suomessa kuin Ruotsissakin yli puolet lapsista on huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Lapset tarvitsevat oikeaa tietoa

– Tutkimustulos on erittäin huolestuttava. Ilmastonmuutos on muodostunut nopeasti isoksi uhaksi, ja se on tullut osaksi myös lasten arkea, Vattenfallin toimitusjohtaja Elina Kivioja sanoo.

Tutkimuksen mukaan kaikkein huolestuneimpia ilmastonmuutoksesta ovat 12-16-vuotiaat nuoret. Tämä kertoo siitä, että huoli ja tietoisuus ongelmasta kasvavat iän myötä.

Kiviojan mukaan lapsille tulisi kertoa myös keinoista, joilla ilmastonmuutosta voi hidastaa.

– Heille tulisi jakaa tietoa siitä, miten itse voi vaikuttaa asiaan ja miten esimerkiksi isot yritykset ja koko teollisuus voivat hidastaa ilmastonmuutosta, Kivioja kertoo.

Lapset haluavat vaikuttaa ilmastoasioihin

Ruotsalaislapset ajattelevat suomalaisia useammin, että he voivat itse vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia ruotsalaislapsista uskoo, että he voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Suomessa lapsista 57 prosenttia ajattelee samoin.

Kiviojan mukaan lasten asenne-erot voivat johtua siitä, että Ruotsissa ilmastonmuutoksesta on puhuttu pidempään kuin Suomessa.

– Nyt kun Suomessakin aletaan puhua aiheesta enemmän lapsille, heille syntyy positiivisempi kuva siitä, mitä kaikkea voimme tehdä ilmastoasioiden hyväksi, Kivioja sanoo.

Tutkimuksessa lapset saivat listata asioita, joita he haluaisivat tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi: molemmissa maissa kärkeen nousivat muovituotteiden ostamisen vähentäminen sekä sähkönkulutuksen pienentäminen.

Lapsissa on mahdollisuus muutokseen

Ilmastonmuutos on meidän jokaisen asia ja muutos voi tapahtua vain sen kautta, että ymmärrämme asian ja keinot ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Tämän hetken lapset ovat pian aikuisia ja he tulevat elämään siinä maailmassa, jonka edellinen sukupolvi on heille perinnöksi jättänyt. Tämän hetken lapset ovat se sukupolvi, jolla on mahdollisuus korjata tilanne.

Suomessa ja Ruotsissa saamme suhteellisen oikeaa tietoa asioista, mutta kaikkialla maailmassa tilanne ei ole yhtä hyvä. Sivistysvaltio USA:ssa mielipiteet jakautuvat voimakkaasti ja voimakkaasti kehittyvissä Lähi-idän ja Aasian maissa jokapäiväiset ongelmat ovat jotakin aivan muuta kuin ilmastonmuutoksen miettiminen. Tietoa tarvitaan.

Jouko Lampila | Lähde: Vattenfall