Aurinkosähkön tuotantoon uusi valtakunnallinen palveluyhtiö

Aurinkosähkön tuotantoon uusi valtakunnallinen palveluyhtiö

Kotimaiset energiayhtiöt investoivat palvelumalliin, jonka tarkoitus on edistää aurinkosähkön hyödyntämistä yrityksissä.

Aurinkosähkölle on vahva kysyntä, mutta sen käyttöönottoa hillitsee yritysten epäröinti omistaa tai investoida pääomiaan voimalaan. Kotimaiset energiayhtiöt helpottavat yritysten aurinkosähköön siirtymistä perustamalla yhdessä valtakunnallisen palveluyhtiön, joka hoitaa aurinkovoimalaan liittyvät investoinnit ja käytännön asiat asiakkaidensa puolesta. Palvelumyynnin myötä aurinkosähkön hyödyntämisen odotetaan lisääntyvän merkittävästi.

Aurinkosähkö on edullista energiaa

Aurinkosähkön kustannukset ovat laskeneet voimakkaasti ja siitä on viime vuosina muodostunut monissa tapauksissa hyvin edullinen ja kilpailukykyinen energianlähde myös Suomessa. Tämä on näkynyt alan voimakkaana etenemisenä, mutta siitä huolimatta aurinkosähkön rooli Suomessa on edelleen marginaalinen.

Omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö on hyvin edullista erityisesti sen ansiosta, että sähköstä ei tarvitse maksaa siirtomaksua, eikä kohtuullisen suurissakaan voimaloissa myöskään sähköveroa. Siirtomaksun ja verojen osuus on usein jopa kaksi kolmasosaa (2/3) sähkölaskun loppusummasta. Vuonna 2015 vapautettiin sähköverosta kokonaan enintään 100 kilovolttiampeerin (kVA) tehoiset voimalat. Tehosta riippumatta voimalaitos säilyy verotuksen ulkopuolella, mikäli sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä ei ylitä 800 megawattituntia (MWh).

Aurinkosähkön osalta tehosta riippumaton vuotuisen tuotannon raja on oleellinen, koska se sallii lähes 1 000 kilowatin (kW) eli yhden megawatin (MW) suuruisen laitoksen. Tällaisessa aurinkovoimalassa on 3 000 – 4 000 suurta aurinkopaneelia ja tilaakin se vaatii ainakin hehtaarin.

Naps_Posti-Viinikkala

Naps rakensi kaksi vuotta sitten Postin logistiikkakeskuksen katolle Vantaan Viinikkalaan 500 kW:n aurinkovoimalan, jonka tuotto menee kokonaisuudessaan kiinteistön omaan käyttöön. Kuva: Naps Solar

Aurinkosähköön suhtaudutaan hyvin myönteisesti ja se kiinnostaa, mutta monissa tapauksissa käyttöönottoon liittyvät käytännön toimenpiteet ja investoinnit ovat muodostaneet kynnyksen. Uuden palveluyhtiön tarkoituksena on madaltaa tätä kynnystä ja helpottaa asiakkaiden päätöksentekoa.

Aurinkosähköpioneeri palvelubisnekseen

Palveluyhtiö Naps Aurinkovoimala Oy on nimensä mukaisesti perustettu yhdessä Naps Solar -konsernin kanssa. Yhtiön omistajat ovat Kokkolan Energia, Oulun Seudun Sähkö, Pori Energia, Rauman Energia, Vantaan Energia, VSV-Yhtiöt ja Naps.

Yhtiön omistajien välinen roolitus on selkeä. Naps Solar Systems Oy suunnittelee ja rakentaa aurinkovoimalat ja Naps Aurinkovoimala Oy rahoittaa, käyttää ja kunnossapitää voimalat asiakkaiden katoilla. Uuden yhtiön avulla energiayhtiöt palvelevat yritysasiakkaita investoimalla aurinkovoimalaan näiden puolesta ja samalla kehittävät uusiutuvan energian osuutta Suomen energiamarkkinassa.

Uudessa palvelumallissa asiakas saa aurinkosähkön taloudelliset- ja ympäristöhyödyt sekä Napsin aurinkovoimalan kiinteistönsä katolle ilman omaa investointia tai ylläpidon vastuita. Asiakas sitoutuu ostamaan voimalan tuottaman päästöttömän aurinkosähkön 15 vuoden sopimuskauden ajan. Tämän jälkeen asiakas voi lunastaa voimalan omakseen ja jatkaa sähkön tuotantoa. Aurinkovoimalan tyypillinen elinkaari on 30 – 40 vuotta. Aurinkosähkön käyttäjäksi siirtymisen kynnys on palvelun myötä entistä huomattavasti alhaisempi.

Naps Aurinkovoimala Oy:n palveluja myyvät sekä sen energiayhtiöomistajat että Naps. Yhtiö tavoittelee johtavan aurinkosähköpalvelujen toimittajan asemaa sekä useiden megawattien voimalaitoskantaa jo vuoden 2019 alkupuoliskon aikana.

Jouko Lampila | Lähde: Naps Solar Systems Oy | Otsikkokuva: Andrea De Martin