Tuulivoima työllistää kymmeniä tuhansia Suomessa

Tuulivoima työllistää kymmeniä tuhansia Suomessa

Suomen tämänhetkinen tuulivoimakapasiteetti luo 20-vuotisen elinkaarensa aikana työtä suomalaisille 55 800 henkilötyövuoden verran. Tuulivoiman lisääntyessä tulevaisuudessa kasvaa myös sen merkitys työllistäjänä.

Tuulivoimatuotannon tällä hetkellä asennetun noin 2 000 megawatin (MW) kapasiteetin suora työllistävä vaikutus on 2 600 henkilötyövuotta, kerrannaisvaikutusten tuodessa työtä reilun 53 000 henkilötyövuoden edestä. Tuulivoimatuotannon lisäksi Suomessa on erittäin paljon tuulivoimaloiden komponenttien valmistusta ja vientiä. Kotimainen tuulivoimateknologia työllisti vuonna 2018 noin 2 000 henkilöä.

Kerrannaisvaikutuksilla on suuri merkitys

Kerrannaisvaikutuksilla on paljon suurempi työllistävä merkitys kuin suoralla työllistävällä vaikutuksella. Nopeasti ajateltuna tämä saattaa tuntua yllättävältä, mutta tarkemmin tarkastellen asia on itsestään selvä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tuulivoimalan rakentamiseksi tarvitaan tavaroita, palveluita ja raaka-aineita, jolloin tuulivoimasektori tuottaa muille toimialoille uutta kysyntää. Esimerkiksi tuulivoiman rakentamisesta aiheutuva lisäkysyntä maansiirtokoneille näkyy lisäyksenä maanrakennusurakoitsijan liikevaihdossa.

Lowres-D800-67837

Tuulivoima Suomessa työllistää myös kansainvälisesti, koska rakentamisessa tarvittavia suurimpia nostureita ei Suomesta löydy.

Kerrannaisvaikutukset jaetaan tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksiin. Tuotannon kerrannaisvaikutukset ovat vaikutuksia, mitkä muodostuvat tuotannon arvoketjussa muilla toimialoilla tuulivoimatuotannon seurauksena, eli tuotteiden ja palveluiden kysynnän muutoksena. Kulutuksen kerrannaisvaikutukset kuvaavat muuttuneista palkansaajakorvauksista syntyvää kulutusta ja sen tyydyttämiseksi tarvittavaa uutta taloudellista toimintaa.

Laskentamenetelmä perustuu resurssivirtamalliin, joka kehitettiin SITRA:n toimeksiannosta Ramboll Finlandin ja Luke:n yhteistyönä vuosina 2013 – 2015. Rambollin toteuttama aluetaloudellisten vaikutusten laskentaan kuuluva työllistävyysselvitys kattaa Suomen tämänhetkisen tuulivoimakapasiteetin (noin 2 000 MW) kaikki elinkaaren vaiheet, eli suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheen.

Tuulivoima työllistää ympäri maata

Tuulivoimahankkeen elinkaaren vaiheista eniten työpaikkoja syntyy käyttövaiheessa, joka on vaiheista pitkäkestoisin. Myös suurin osa tuulivoimahankkeiden suorista työllisyysvaikutuksista syntyy käyttövaiheen aikana. Suomen tuulivoimaloiden käyttövaiheen aikana henkilötyövuosia syntyy reilu 40 000, joista 2 200 on suoria. Käyttövaiheeseen sisältyvät tuulivoimalan käyttö-, huolto- ja korjaustoimet sekä vakuutukset ja hallinnointi 20 vuoden aikana.

sty2019_tyollisyys_final_50

Suomen nykyinen tuulivoimakapasiteetti työllistää elinkaarensa aikana yli 50 000 henkilötyövuotta, arvioitu lisääntyvä kapasiteetti paljon enemmän. Linkki täysikokoiseen infografiikkaan on jutun lopussa.

Seuraavaksi eniten työpaikkoja on syntyy tuulivoimahankkeen rakentamisvaiheessa. Suomeen vuoden 2018 loppuun mennessä rakennetun tuulivoimakapasiteetin (noin 2 000 MW) rakentaminen työllisti yhteensä noin 13 000 henkilötyövuoden verran. Suunnitteluvaiheen työllistävä vaikutus oli 1 500 henkilötyövuotta ja purkuvaiheen tulee olemaan noin 1 300 henkilötyövuotta. Yhteensä Suomen tämänhetkisen tuulivoimakapasiteetin työllistävä vaikutus voimaloiden koko elinkaaren aikana on 55 800 henkilötyövuotta.

– Suomeen nyt rakennettu tuulivoima on tuonut ja tuo elinkaarensa aikana ilahduttavan paljon työtä suomalaisille, suoraan ja välillisesti. Sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen. – Kerrannaisvaikutusten osuus tuulivoimatuotannon työllisyysvaikutuksista on luonnollisesti suuri, sillä hankkeissa tarvitaan paljon eri alojen asiantuntijapalveluita, konsultointia ja osaamista. Investoinnit luovat työtä ja tuovat hyvinvointia kuntiimme. Tuulivoima työllistää hajautetusti suomalaisia ympäri maata, mikä myös jakaa työn tuomaa hyvinvointia ympäri Suomea.

Raportti ja infografiikka avaavat asian

Rambollin laatima raportti selventää yksityiskohtaisesti tuulivoiman työllistäviä vaikutuksia ja kattaa voimaloiden elinkaaren kaikki vaiheet suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja purkuun.

Infografiikka puolestaan esittää myös vuodelle 2030 arvioidun 8 000 MW:n tuulivoimakapasiteetin työllistävän vaikutuksen, joka on oli 200 000 henkilötyövuotta.

Koko raportti ON LADATTAVISSA TÄÄLTÄ.

Infografiikka täydellä tarkkuudella LÖYTYY TÄÄLTÄ.

Jouko Lampila | Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry