Teollisen mittakaavan akustot tasapainottavat sähköverkkoa

Teollisen mittakaavan akustot tasapainottavat sähköverkkoa

TuuliWatin Iin Viinamäen tuulipuiston yhteyteen rakennetaan sähkövarasto, joka on teholtaan kuusi megawattia. Sekä tuulipuisto että sähkövarasto toteutetaan markkinaehtoisesti, ilman yhteiskunnan tukea.

Kuudesta kontista muodostuva sähkövarasto on teholtaan kolminkertainen verrattuna aikaisemmin toteutettuihin vastaaviin sähkövarastoihin. Akkuinvestoinnin arvo on 3,5 miljoonaa euroa.

Korkeita tuulivoimaloita

Viinamäen tuulipuistoon rakennetaan viisi tähän mennessä pohjoismaiden korkeinta voimalaa. Voimaloiden teho on 4,2 megawattia ja tornin korkeus on 175 metriä. Pyyhkäisykorkeus on 250 metriä.

Korkealla tuuliolosuhteet ovat paremmat ja tasaisemmat, mikä kasvattaa voimalan tuottoa. TuuliWatin mukaan Viinamäen tuotanto on jopa kaksinkertainen aiempiin voimaloihin verrattuna ja sähkön tuotantokustannus jää alle 30 euroon megawattitunnilta.

Nopeaa tehonsäätöä sähköverkkoon

Hanke on kokoluokassaan ensimmäisiä, jossa yhdistetään tuulivoimaloiden ja akun erittäin nopeat säätöominaisuudet tukemaan sähköverkon hallintaa. Sähkötehoa voidaan säätää silmänräpäyksessä. Perinteisillä voimalaitoksilla ei tällaiseen reagointinopeuteen päästä.

– Megawattiluokan akustot ovat tervetullut lisä suomalaiseen sähköjärjestelmään. Ne tarjoavat lisää mahdollisuuksia tasapainottaa sähkön tuotantoa ja kulutusta yhä reaaliaikaisemmiksi muuttuvilla sähkömarkkinoilla, johtaja Jussi Jyrinsalo kantaverkkoyhtiö Fingridistä sanoo.

Tuulivoimalla tuotetaan jo kymmenes osa Suomen sähkönkulutuksesta. Kun sääolosuhteiden muutoksille herkemmin reagoivan uusiutuvan energian tuotanto kasvaa, myös sähkön määrän säätämisen tarve korostuu.

Lisää kilpailukykyistä tuulivoimaa

– Vahvan teknologisen kehityksen ansiosta tuulivoimasta on tullut kilpailukykyisimpiä tapoja tuottaa uusiutuvaa sähköä, sanoo TuuliWatin toimitusjohtaja Henrikki Talvitie. – Akkuinvestoinneilla parannetaan tuulisähkön kilpailukykyä entisestään.

Akuston toimittaa ranskalaisyhtiö SAFT. Suomalainen Merus Power toimittaa puolestaan verkkokonvertterit, kojeistot ja muuntajat, jotta akkua voidaan käyttää mahdollisimman monipuolisesti yhdessä tuulivoiman kanssa sähköverkon tarpeisiin. Nyt tehtävä akkuinvestointi hyödyttää myös kaikkia sähkön käyttäjiä, sillä se pienentää sähköverkon ylläpidon kustannuksia.

– TuuliWatin hanke osoittaa, että suomalaiseen uusiutuvan energian teknologiaosaamiseen luotetaan, sanoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala. – TuuliWatin edistyksellinen tapa yhdistää tuulivoimaa ja sähkövarastoja antaa mahdollisuuden tuottaa entistä enemmän uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon.

Jouko Lampila | Lähde: TuuliWatti