Vähemmälläkin paljon hyviä tuloksia

Vähemmälläkin paljon hyviä tuloksia

Ruohonjuuri-rahasto jakoi tänä vuonna 29 500 euroa paremman maailman rakentamiseen. Tämän vuoden painopisteenä olivat ratkaisut, jotka edistävät hiilineutraaleihin elintapoihin siirtymistä seuraavan vuosikymmenen aikana.

Varsinkin monet helsinkiläiset muistavat hyvin VR:n makasiinit ja niissä viitisentoista vuotta toimineen eko- ja luomutuotteiden erikoismyymälä Ruohonjuuren. Itse asiassa myymälän toiminta käynnistyi jo lähes kymmenen vuotta aikaisemmin, vuonna 1982, osuuskuntana, joka toimi nykyisen Forumin paikalla sijainneessa puutalossa Yrjönkadulla. Makasiineista Ruohonjuuri siirtyi hotelli Presidentin rakennukseen vain kuukautta ennen Makasiinien suurta tulipaloa vuonna 2006.

Kestävillä periaatteilla menestyksekkääksi toimijaksi

Ruohonjuuri Oy perustettiin vuonna 1983 ja perustamisen vuosipäivää vietetään 14.10. Ruohonjuuren toiminnan tarkoituksena on harjoittaa kestävän kehityksen mukaista, tuloksekasta vähittäiskauppaa. Toiminnan alussa ajatus muotoiltiin näin: 

Ruohonjuuren toiminta nojautuu kestävän kehityksen periaatteisiin, joiden mukaan meillä ei ole oikeutta evätä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tehdä niitä asioita, joita meillä on oikeus ja mahdollisuus tehdä tänään.

1980-luvulla Ruohonjuuri leimautui selkeästi idealistien pitämäksi ja idealisteille suunnatuksi kaupaksi, mutta sen jälkeen maailma on muuttunut. Tänään yhtiö toimii yli kymmenellä liikkeellä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurimmissa kaupungeissa. Menestyvän ja vakavaraisen yhtiön liikevaihto on yli 20 miljoonaan euroa ja sen palveluksessa on noin sata henkilöä.

Ruohonjuuri-palkinto ja useita apurahoja

Ruohonjuuri on jakanut palkintoja ja apurahoja vuodesta 2014 lähtien vuosittain 14.10.

Ruohonjuuri-apurahojen saajiksi vuonna 2019 valittiin: Bonsai Ekosysteemi ry(3000 euroa), joka tutkii spirulinalevän mahdollisuuksia hyönteiskasvatuksessa, Eettisen kaupan puolesta ry (2000 euroa) ylikuluttamisen mielettömyyttä kritisoivan ja vaatteiden kestävää käyttöä korostavan videon tuottamiseen, Hiilitarhurit (2000 euroa) Hiilitarhurin käsikirja -hankkeen toteuttamiseen,Potkuri Ensemble (1000 euroa) Utu ja Myrsky – Muovimeren pelastuspartio -lastenteatteriesityksen tekemiseen ja Ruokavaunulle Ketterä kioski-sopimuksen solmimista varten.

Ruohonjuuri-apurahoilla palkittiin myös Marika Lohen humuskampanja-hanke kaupunkilaisten saamiseksi mukaan hiiliviljelyyn ja maanparantamiseen (2000 euroa). Apurahoja jaettiin lisäksi Paula Lönnemolle hiilineutraaliuteen pyrkivien kansalaisryhmien (Salon TasausKohtuusPaja, Ilmastoviisas Salo -ryhmä ja Meidän metsämme -työryhmä) toimintaan (3500 euroa), Elisa NiemelleUnelmamatka hiilineutraaliin tulevaisuuteen -viestintäkokonaisuuden toteuttamiseen (5000 euroa) ja Joel Rosenbergille Pohjoista pähkinää purtavaksi -kirjan tekemiseen (4000 euroa).

Lisäksi Ruohonjuuri-apurahalla palkittiin Micael Warg / Gilla Grisar, joka vastamainoskampanjallaan pyrkii lihankulutuksen vähentämiseen vastustamalla EU:n porsaanlihan syöntiä edistävää kampanjaa (2000 euroa).

Ruohonjuuri-palkinto (5000 euroa) annettiin tänä vuonna Jukka Lassilalle, jonka luotsaama Osuuskunta Oma Maa on tehnyt pitkäjänteistä kehitystyötä luonnonmukaisen, ympäristövaikutuksiltaan hiilinegatiivisen ruoan tuottamiseksi jo 10 vuotta. Oma Maa on esimerkki siitä, kuinka voi kasvattaa ruokaa koko kasvisruokaympyrän kattavasti myös Suomessa, sitoen samalla hiiltä maahan ja tukemalla biodiversiteettiä.

Ruohonjuuri-rahastosta jaetaan vuosittain yksi palkinto sekä useampia apurahoja kehitys- ja tutkimushankkeille, innovaatioille ja toimintaan, jotka edistävät energian ja raaka-aineiden viisasta käyttöä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista käyttöä.

Aina ei tarvita miljoonia

Uutisotsikoihin nousevat yleensä Nobelin palkinnot ja vastaavat sekä erilaiset miljoonaluokan hankkeet, joiden merkitystä ei missään tapauksessa voi aliarvioida. Kuitenkin myös pieni summa voi olla merkittävä kannustin ja apu, kun asialleen omistautuneet ihmiset haluavat saada aikaiseksi jotakin hyvää.

Esimerkiksi vuoden 2014 Ruohonjuuri-palkinto (5 000 €) myönnettiin Ravintolapäivälle, joka on rikastuttanut Suomen ruoka- ja kaupunkikulttuuria, lisännyt yhteisöllisyyttä ja kaupunkilaisten aktiivisuutta. Ravintolapäivä on myös tuonut Suomelle runsaasti positiivista, kansainvälistä huomioita sekä suomalaisena tee-se-itse -innovaationa lähtenyt leviämään useisiin maihin.

Kaikki aikaisemmat Ruohonjuuri-palkinnon ja -apurahojen saajat löytyvät Ruohonjuuren sivustolta. Ruohonjuuri-palkintoa voi esittää ja apurahoja hakea lomakkeella, joka löytyy sivustolta tai jonka saa Ruohonjuuren myymälöistä.

Jouko Lampila | Lähde: Ruohonjuuri