Energiajärjestelmiä maailmalle – Ahvenanmaa pilottina

Energiajärjestelmiä maailmalle – Ahvenanmaa pilottina

Flexens Oy:n tavoitteena on tulla maailman johtavaksi kehittyneiden uusiutuvien ja joustavien energiajärjestelmien projektikehitysyhtiöksi. Vuosi sitten perustettu yhtiö voitti Business Finlandin kasvumoottorikilpailutuksessa seitsemän miljoonan euron pääomalainan liiketoimintansa rakentamiseen.

CLIC Innovation on avoin innovaatioklusteri, jonka missio on auttaa läpimurtoteknologioiden kehittämisessä biotalouden, kierrätyksen ja energiajärjestelmien alueilla. Yhtiön omistajina on yli 40 Suomessa toimivaa suuryritystä ja suomalaista tutkimusorganisaatiota. CLIC Innovation yhdessä merkittävien ahvenanmaalaisten toimijoiden kanssa perustivat Flexens Oy:n konkreettiseksi uusiutuvan energian kehitystoiminnan alustayhtiöksi vuoden 2018 lopulla.

Tavoitteena miljardiluokan kansainvälinen bisnes

Kasvumoottoreiden avulla Business Finland tähtää miljardiluokan liiketoimintaekosysteemien käynnistämiseen Suomessa. Uudella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja uusia kasvualoja maahamme.

Suomen hallitus ohjasi kasvumoottoreiden rahoitukseen 60 miljoonaa euroa lainamuotoista pääomarahoitusta vuosille 2018 ja 2019. Business Finland järjesti viime keväänä kasvumoottorikilpailun toista kertaa. Tavoitteena oli löytää parhaat ideat, joilla eri alojen ekosysteemitoimijat voisivat synnyttää Suomeen vähintään miljardin euron arvosta innovaatiolähtöistä uutta liiketoimintaa, vientiä ja investointeja.

Business Finlandin uutisessa kesäkuulta arvioidaan voittajaprojektien synnyttävän yhteensä lähes 6 miljardia euroa uutta liikevaihtoa Suomeen, yli 9 miljardin euron edestä uutta vientiä ja lähes 100 000 uutta työpaikkaa kymmenen vuoden aikana. Flexens on yksi neljästä kilpailutuksen voittajasta.

Uusi ainutlaatuinen rahoitusmalli

Business Finlandin perinteiset avustusmuotoiset valtion tukea sisältävät rahoitusmallit pitävät sisällään suhteellisen tarkat rajat rahoituksen käyttökohteista. Pääomalaina on tässä suhteessa väljempi ja sitä voi käyttää liiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Lainan määrä on myös tuntuva, tyypillisesti suuruusluokassa 5–10 miljoonaa euroa.

– Parhaat ideat ja kestävää kasvua luovat innovaatiot syntyvät kansainvälisten tutkimusten mukaan ekosysteemeissä, ja ekosysteemien merkitys tunnustetaan vahvasti myös uudessa hallitusohjelmassa, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini kesäkuun uutisessa. 

– Parhaimmillaan toimivissa ekosysteemeissä voi syntyä useiden miljardien eurojen arvosta uutta liiketoimintaa. Erityisen hienoa on se, että tällä kasvumoottoreiden käynnistämisessä käytetyllä rahoitusmallilla voidaan rahoittaa myös sellaisia hankkeita, joihin perinteinen t&k-rahoitus ei sovellu.

– Kasvumoottoreiden pääomalainarahoitus on kansainvälisestikin ainutlaatuinen konsepti, jatkaa rahoitusmallia Business Finlandissa kehittänyt Karin Wikman. – Rahoitusta saa kilpailutuksen perusteella alustayhtiö, joka kokoaa ympärilleen ekosysteemin toteuttaman yhdessä isoja asioita. Pääomalainan antajana olemme tässä riskirahoittaja ja seuraamme luonnollisesti tarkasti koko ekosysteemin – alustayhtiön ja nimettyjen kumppanien – saavutuksia.

– Pääomalainan saaja voi käyttää rahoitusta hyvin vapaasti ja panostaa ”etukenossa” liiketoimintakokonaisuuden kehittämiseen. Flexensin kohdalla Smart Energy Åland on hieno tarina, jossa yhteiskuntamittakaavan hanke tähtää täydelliseen energiaomavaraisuuteen. Kaikki saatavat opit ja kokemukset on helppo skaalata muihin saariin ja suurempiinkin ympäristöihin. Hanke on jo saavuttanut paljon kansainvälistä huomiota.

Yhteiskuntakokoluokan demo

Flexens Oy:n tavoitteena on kehittyä kansainväliseksi energia-alan kokonaisratkaisujen toimittajaksi. Toiminnan ja ratkaisujen kehittäminen edellyttää ympäristöä, jossa käytännössä voidaan testata vaihtoehtojen käyttökelpoisuutta. Smart Energy Åland on ihanteellinen ympäristö tutkimuksen kehittämiseksi liiketoiminnaksi.

– Flexens on perustettu ratkaisemaan uusiutuvan energian suurta haastetta maailmalla, sanoo Flexens Oy:n toimitusjohtaja Berndt Schalin. – Tuulisähkö ja aurinkoenergia kasvavat vauhdilla ja energiamurroksessa järjestelmän joustavuus ei nykyisellään riitä.

– Aihetta on tutkittu pitkään ja vuonna 2014 lyötiin ”kättä päälle” Ahvenanmaan maakuntahallinnon kanssa, että energiakäänne aloitetaan Ahvenanmaalta. Asiaa on nyt mallinnettu neljä vuotta ja löydetty yrityksiä vetämään demon rakentamista. Flexens on tässä projektikehitysyhtiö – alustayhtiö – joka kerää kumppanit. Smart Energy Åland on ekosysteemin ensimmäinen referenssi.

Uutta vauhtia ja paljon projekteja

– Business Finlandin kanssa käydyissä keskusteluissa he sanoivat, että tämä uusi rahoitusmalli olisi meille parhaiten sopiva, jatkaa Schalin. – Meille tuli hiukan kiire, koska Yhtiö oli toiminut vasta muutaman kuukauden. Päätimme kuitenkin lähteä kilpailuun ja niin onnistuimme!

Onnistumisesta Schalin kiittää kevään muutamia onnistuneita rekrytointeja ja niiden kautta muodostunutta erinomaista tiimiä, joka venyi hienoon suoritukseen. Tulevaisuuden varmistuttua rahoituksen myötä on seuraavana ohjelmassa uudet rekrytoinnit ja 3–4 uuden henkilön liittäminen tiimin vahvistukseksi vielä kuluvan syksyn aikana.

Työtä on luvassa paljon ja Schalin luettelee useita kiinnostavia projekteja, kuten pumppuvoimalaitos, geotermiset lämpövarastot ja digitaalisen kokonaishallinnan kehittäminen. Ensimmäiset pilotit ovat jo lähteneet hyvin liikkeelle. Ahvenanmaan demon rinnalla jatkuu ekosysteemin liiketoiminnan kehittäminen.

Jouko Lampila | lähde: Flexens | Otsikkokuva: Allwinds Ab:n tuulivoimaloita Lilla båtskaärillä.