Uusiutuvat kasvoivat USA:ssa, mutta matkaa vielä riittää

Viime viikolla julkaistu USA:n uusiutuvan energian vuosikirja 2015 kertoo mielenkiintoista tietoa alan kehityksestä maailman energiaintensiivisimmässä maassa.

US National Renewable Energy Laboratory (NREL) on julkaissut vuodesta 2009 lähtien vuosittaista tilastokirjaa USA:n uusiutuvan energian kapasiteetin ja käytön kehittymisestä. Öljy- ja kaasuvetoisella maalla on vielä pitkä matka kuljettavanaan, mutta investoinnit uusiutuviin ovat hyvässä vauhdissa.

Sähköntuotannossa kasvoi uusiutuvan energian kapasiteetti 16,7 prosenttiin koko tuotantokapasiteetista ja käyttö 13,8 prosenttiin vuonna 2015. Vuosikirjasta voidaan todeta meneillään oleva uusiutuvan energian kasvutrendi niin USA:ssa kuin koko maailmassa.

USA:n koko energiankulutus pieneni vuonna 2015 noin 0,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Uusiutuvat (+0,1%) ja ydinvoima (+0,0%) säilyivät suunnilleen ennallaan. Maakaasun (+3,0%) ja öljyn (+1,4%) käyttö lisääntyivät ja kivihiilen käyttö väheni 13,5 prosenttia. Sähkön kokonaiskulutus pieneni 1,3 prosenttia vuodesta 2014.

Seuraavassa joitakin muita havaintoja kirjan sisällöstä:

  • Uusiutuvan energian rakentaminen vastasi 64 prosentista USA:n sähköntuotantokapasiteetin lisäyksestä vuonna 2015, verrattuna 52 prosenttiin vuonna 2014.
  • Uusiutuvan sähkön tuotanto lisääntyi 2,4% vuonna 2015. Aurinkosähkön tuotanto kasvoi 35,8% (11,7 terawattituntia) ja tuulisähkön tuotanto kasvoi 5,1% (9,3 TWh). Vesivoiman tuotanto pieneni 3,2% (-8,2 TWh).
  • Tuuli- ja aurinkosähkön yhteenlaskettu osuus jatkoi kasvuaan vuonna 2015. Vesivoimalla tuotettiin 44% kaikesta uusiutuvasta sähköstä, tuulella 34%, biomassalla 11%, auringolla (aurinkopaneelit ja keskittävä aurinkoenergia yhteensä) 8% ja geotermaalilla 3%.
  • Tuulisähkön asennettu kapasiteetti kasvoi yli 12% (8,1 gigawattia) vastaten lähes 40% uusiutuvan sähkön rakentamisesta vuonna 2015.

Tämä 130-sivuinen tietopaketti antaa mielenkiintoista tietoa uusiutuvan energian kehittymisestä ja tilanteesta niin USA:ssa kuin koko maailmassa. Suosittelen! Julkaisun voi ladata pdf-muodossa TÄÄLTÄ.

Jouko Lampila | Lähde: NREL