Myllykosken bioetanolitehdasta yritetään saada etenemään kiinalaisrahalla

Myllykosken bioetanolitehdasta yritetään saada etenemään kiinalaisrahalla

Suomen Bioetanoli Oy:n tavoite on käynnistää bioetanolin tuotanto oljesta Kouvolan Myllykoskella UPM:n entisen paperitehtaan tiloissa.

Kouvolan Sanomat kertoi viime viikolla, että kiinalaisten kanssa neuvotellusta, ainakin 300 miljoonan euron rahastosta toivotaan sopimusta helmikuussa. Rahaston olisi tarkoitus rahoittaa Suomen Bioetanolin tehdashanke Myllykoskella sekä hankkeet Savonlinnassa ja Nurmeksessa.

Bioetanolitehdasta on suunniteltu Myllykoskelle jo viisi vuotta, mutta hanke ei ole edennyt kovin konkreettisesti. Suomen Bioetanoli on käynyt neuvotteluja UPM:n kanssa paperitehtaan kiinteistöstä, tontista ja mahdollisesti koko tehdasalueesta. Yhtiö on myös saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä sitoumuksen 30 miljoonan euron energiatuesta. Muu osa tarvittavasta 150 miljoonan euron rahoituksesta on vielä auki.

Myllykosken tehtaan kapasiteetiksi on arvioitu 72 000 tonnia bioetanolia vuodessa. Pari vuotta sitten tehdyssä VTT:n arviossa todetaan, että olki on ongelmallinen bioetanolin raaka-aine. Yhden etanolitonnin valmistamiseen tarvitaan noin viisi tonnia olkea kuiva-aineeksi laskettuna. Olki ei ole kovin energiatehokasta, joten sitä jouduttaisiin kuljettamaan tehtaalle varsin laajalta alueelta. Olki on kuitenkin vaikeaa kuljetettavaa.

Asian suhteuttamiseksi tarkoittaa 72 000 tonnin tuotanto noin 360 000 tonnin määrää olkea. Kun olkea saadaan keskimäärin 2,5 tonnia peltohehtaarilta, tarkoittaa tämä noin 150 000 hehtaarin olkituotantoa. Suomessa viljellään viljakasveja noin miljoonan hehtaarin alalla, joten tehtaalle tarvittaisiin 15 prosenttia Suomen kaikesta oljesta. VTT:n mukaan kaikessa bioenergian tuotannossa on ehdoton edellytys, että raaka-ainetta on saatavana helposti ja kustannustehokkaasti.

Rahoitusneuvotteluihin Kiinassa osallistunut kansanedustaja Kaj Turunen suhtautuu Kouvolan Sanomien uutisen mukaan optimistisesti hankkeen käynnistymismahdollisuuksiin. Jos rahasto saadaan valmiiksi alkuvuodesta, käynnistyy Myllykosken tehtaan valmistelu Turusen arvion mukaan heti.

Jouko Lampila | Lähde: Kouvolan Sanomat, YLE