YK:n pääsihteeri: Yritykset takaavat parhaiten ilmastonmuutoksen torjunnan jatkuvuuden

YK:n pääsihteeri: Yritykset takaavat parhaiten ilmastonmuutoksen torjunnan jatkuvuuden

Lokakuussa 2016 YK:n pääsihteeriksi valittu portugalilainen António Guterres puhui maailman talousfoorumissa Davosissa 19. tammikuuta ilmastosopimuksen puolesta. Hän korosti, että muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa julkisen hallinnon ja yksityissektorin on yhdessä varmistettava Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpano.

Daily Planetin uutisen mukaan Guterres oli huolissaan niistä julkisen hallinnon toimijoista, jotka vastustavat ilmastosopimusta ja toimivat ilmastosopimusta vastaan. Siksi yhteistyötä on tehtävä yrityssektorin kanssa, joka on luultavasti paras liittolainen nykytilanteessa.

Kumppanuuden muodot

Guterresen puhe teollisuuden ja rahoitussektorin edustajille sekä diplomaateille käsitteli nimenomaan kumppanuuden uusia toimintatapoja.

– Yrityssektoria tarvitaan Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja akateemisen maailman lisäksi.

Ilmastonmuutoksen tutkimus sisältää jo lukemattoman määrän julkista ja yksityistä yhteistyötä. Kumppanuusesimerkkeinä hän mainitsi YK:n Ilmastoteknologiankeskuksen (Climate Technology Centre & Network), Euroopan Unionin Climate-KIC -ohjelman ja Australian avainroolin globaalina toimijana.

Guterres toivoi, että kaikki sektorit yhdessä toteuttaisivat kumppanuuden uusia toimintatapoja. Näin Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteet saadaan käytäntöön ja ehkäistään nykymaailmassa kohdalle tulevia ristiriitoja ja selkkauksia.

Ei vain yritystoimintaa

– Nykyään ymmärretään, että liiketoimintaa ei tehdä vain liiketoimintaa varten. Olemme nähneet, miten sosiaalinen yhteisvastuu leviää ja hyväntekeväisyys laajentuu viime vuosina.

Guterres on erityisen kiinnostunut yksityisen ydinliiketoiminnan strategisten päämäärien kohdistumisesta kansainvälisessä yhteisössä.

– Ilman yksityissektoria emme luo riittävästi työpaikkoja, emme ole riittävän dynaamisia, emmekä tuo pysyvyyttä yhteiskunnassa. Näitä tarvitaan, jotta tehostamme kestävän kehityksen päämäärien toimeenpanoa.

Sijoitusnäkymät

Guterreksen mukaan nykytutkimus osoittaa, että kestävän kehityksen päämäärien täysimääräinen toimeenpano globaalisti tuottaa noin 30 miljardia dollaria vuodessa. Se mahdollistaa tilaisuuden luoda sellaisia sijoituskohteita, jotka kiinnostavat yksityissektoria ja samalla antavat yksityissektorille määräävän roolin päämäärien toimeenpanossa.

– On selvää, että on kannattavaa investoida vihreään talouteen. Vihreässä taloudessa on lukematon määrä mahdollisuuksia luoda tuottavia investointeja.

Riitta Talvio | Lähde: Daily Planet | Kuva: YK