Kaatuuko sähköautoilu infrastruktuurin puutteisiin?

Kaatuuko sähköautoilu infrastruktuurin puutteisiin?

62 prosenttia autoajan johtajista arvelee sähköautojen yleistymisen epäonnistuvan puutteellisten perusrakenteiden vuoksi. KPMG:n tutkimuksen mukaan polttokennoautot tulevat olemaan sähköisen autoilun läpimurto.

Lähes tuhat autoalan huippujohtajaa ympäri maailmaa osallistui KPMG:n johtajakyselyyn, joka tuo esille varsin mielenkiintoisia näkemyksiä. Asiasta raportoi Green Car Congress.

Yksi päätelmä on, että vastaajista 76 prosentin mukaan on samaa mieltä siitä, että tietoverkkoon kytketty auto tuottaa enemmän liikevaihtovirtoja kuin 10 tavallista autoa. 71 %:n mukaan tämä ilmeisesti myös tarkoittaa sitä, että valmistajien markkinaosuuden arvioiminen myytyjen autojen lukumäärän perusteella on vanhentunut periaate.

– Peli on muuttunut autovalmistajien kannalta, kun autot kehittyvät pyörillä kulkeviksi tietokoneiksi ja kuluttajat ovat nopeita omaksumaan itsenäisen ajamisen, kytkennän tietoverkkoon ja yhteiskäyttöautot, sanoo Gary Silberg, joka on KPMG:n autosektorin johtaja. – Autoa ei enää määrittele sen ominaisuudet, vaan kokemukset joita se tarjoaa kuljettajalle ja matkustajille. Ja tämä avaa valtavat mahdollisuudet uudelle liiketoiminnalle ja liikevaihdolle. KPMG:n arvion mukaan tämä voi savuttaa jopa tuhannen miljardin US-dollarin tason suunnilleen seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tieto on mielenkiintoinen, mutta Kestävää Energiataloutta kiinnostaa kuitenkin enemmän sähköautot. Yleisesti ottaen autoalan johtajat tuntuvat väheksyvän sähköautojen häiritsevää potentiaalia. 76 % johtajista katsoo, että polttomoottorilla varustetut autot ovat vielä kauan tärkeämpiä kuin sähköautot.

Edelleen 62 % on joko täysin samaa mieltä (22 %) tai osittain samaa mieltä (40 %), että akkukäyttöiset autot tulevat epäonnistumaan puutteellisen latausverkoston ja muiden perusrakenteiden vuoksi. 78 % on joko täysin samaa mieltä (33 %) tai osittain samaa mieltä (45 %), että polttokennokäyttöiset sähköautot tulevat olemaan todellinen läpimurto sähköiseen liikenteeseen.

Toisin sanoen he eivät näytä uskovan, että helppo lataaminen kotona tai työpaikalla ja satunnaisesti muualla olisi houkuttelevampaa kuin kaasun säännöllinen tankkaaminen huoltoasemalla.

6a00d8341c4fbe53ef01bb0970ca7b970d-800wi

Lainsäädännön paine lisää tietoisuutta sähköautoista. Akkukäyttöiset sähköautot ovat tämän vuoden ykköstrendi. Lähde: KPMG

Seuraavassa vielä joitakin muita tutkimuksessa todettuja arvioita:

  • 53 % johtajista katsoo, että diesel on kuollut – tai ainakin sosiaalisesti ei-hyväksyttävä – henkilöautoissa.
  • 80 % on samaa mieltä, että data tulee olemaan tulevaisuuden bisnestä ja 83 % uskoo tekevänsä sillä rahaa.
  • Seuraavien viiden vuoden aikana 53 % johtajista aikoo investoida vahvasti pistokehybrideihin ja 52 % polttomoottoreihin ja täyshybrideihin.
  • 83 % johtajista uskoo, että autoteollisuus tulee mullistumaan merkittävällä tavalla.
  • 59 % uskovat täysin tai osittain, että puolet tämän hetken autonomistajista ei enää halua omistaa autoa vuonna 2025.

6a00d8341c4fbe53ef01b7c8cd9c2a970b-800wi

Valmistajat ymmärtävät että heidän on päätettävä, haluavatko olla metalliseppiä vai verkon hallitsijoita. Lähde: KPMG

Green Car Congressin julkaisuun liittyy monia muitakin – ja mielestäni osittain ristiriitaisia – johtopäätöksiä. Jätän ne tässä julkaisematta, mutta jos olet kiinnostunut, voit tutustua asiaan tarkemmin TÄÄLLÄ.

Jouko Lampila | Lähde: Green Car Congress