Öljytön ja energiatehokas paineilma on tehtaiden säästömahdollisuus

Koko maailman teollisuuden sähkökulutuksesta 13 prosenttia käytetään paineilman tuottamiseen. Tämä vastaa viittä prosenttia maailman sähkönkulutuksesta. Siksi tamperelaisen Tamturbon kehittämälle magneettilaakeroidulle, öljyttömälle turbokompressorille on avautumassa globaalit markkinat kaikilla teollisuuden aloilla.

Paineilmaa tarvitaan kaikissa teollisuuslaitoksissa maailmanlaajuisesti.

– Paineilman kysyntä kasvaa jatkuvasti teollisuuden kasvun ja automaation lisääntymisen myötä. Lisäksi öljyttömän paineilman käyttökohteita tulee jatkuvasti lisää, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Timo Pulkki.

– Jos teollisuus vaihtaa vanhan paineilmateknologian meidän teknologiaamme, se säästää 10 – 20 prosenttia energiakustannuksissa. Se tarkoittaa globaalissa sähkönkulutuksessa todella merkittävää säästöä, hän sanoo.

Tällä hetkellä 30 prosenttia maailman teollisuuden paineilmasta on öljytöntä paineilmaa, ja määrän odotetaan kasvavan yli 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

– Paineilma-alan tulevaisuus on energiatehokas, öljytön ja huoltovapaa, mikä merkitsee siirtymistä turbokompressoreihin. Teknologian kehittyminen ja kysynnän kasvu kolminkertaistavat turboteknologiamme markkinat globaalisti, Pulkki summaa.

Huoltovapaa ja riskitön turbokompressori

Turbokompressori pohjautuu suurnopeussähkömoottoritekniikkaan, jota on Suomessa kehitetty 1980-luvulta saakka. Se hyödyntää magneettilaakeroitua moottoria, jossa moottorin akseli ja siihen suoraan kiinnitetyt turbosiivet leijuvat ilmassa.

– Koska roottori ja siivet eivät kosketa mihinkään, ei synny myöskään mekaanista häviötä eikä kulumista, kertoo Tamturbon myyntijohtaja Kimmo Pyykönen.

– Tamturbon suoravetoisessa turbokompressorissa ei myöskään ole vaihdelaatikkoa. Siitä jouhtuen poistuu voitelutarve, mekaaniset häviöt sekä osien kuluminen, eikä kalliita huoltoja tarvita.

Tamturbon valmistamissa teollisuuden kompressoreissa ei ole lainkaan öljyä, eikä öljyä näin ollen voi siirtyä paineilman sekaan. Teknologia säästää Pyykösen mukaan elinkaarensa aikana perinteisiin öljyttömiin ruuvikompressoreihin verrattuna 20 – 30 prosenttia sähkö- ja ylläpitokustannuksissa.

Tamturbo pyrkii kansainvälistymään myymällä ydinteknologiaansa muille kompressorivalmistajille sekä valituilla markkina-aluille suoraan loppuasiakkaille.

Lähde: Tamturbo