Wärtsilä toimittaa pohjoismaiden suurimman bussien biokaasun nesteytyslaitoksen

Wärtsilä toimittaa pohjoismaiden suurimman bussien biokaasun nesteytyslaitoksen

Wärtsilä on saanut tilauksen biokaasun nesteytyslaitoksesta, joka tuottaa polttoainetta julkisen liikenteen ajoneuvoille lähinnä Norjassa.

Toimitussopimus on allekirjoitettu Kalmarissa, Ruotsissa sijaitsevan Purac Puregas AB:n kanssa.

Wärtsilän laitos asennetaan norjalaiselle paperitehtaalle Skogniin ja se tuottaa nesteytettyä polttoainetta puhdistetusta biokaasusta, jota tuotetaan kalanjalostuksen jätteistä ja paperitehtaan jätelietteestä. Neste jäähdytetään miinus 160 celsius-asteen lämpötilaan ja varastoidaan eristettyihin tankkeihin. Järjestelmä on suunniteltu erityisesti nesteyttämään määrältään pieniä metaanipohjaisia kaasuvirtoja.

Uusi teknologia perustuu valmiisiin ja koeteltuihin komponentteihin, mutta prosessin suunnittelu ja ohjausjärjestelmä ovat uusia. Uusiutuvan polttoaineen ympäristöhyötyjä lisää se, että rikkioksidi- (SOx) ja hiukkaspäästöjä ei ole juuri lainkaan. Hiilidioksidipäästöjen ympäristövaikutus on nolla, koska ne ovat osa CO2-kiertoa.

– Odotamme voimakasta kysyntää nopeasti kasvavilla nesteytetyn biokaasun markkinoilla, sanoo Biokraft A/S:n toimitusjohtaja Håvard Wollan. – Skognin laitos tulee toimimaan yksityisellä pohjalla. Sen kapasiteetti on 25 tonnia nesteytettyä polttoainetta päivässä, mikä tekee siitä suurimman pohjoismaissa.

– Se tulee mullistamaan biokaasumarkkinat, sanoo Oslon kaupungin ilmasto- ja energiaohjelman kehitysjohtaja Øystein Ihler. – Kun biokaasu on jäähdytettynä nesteenä korkeapaineisen kaasun sijasta, sopii se raskaan kaluston polttoaineeksi, koska riittävästi energiaa voidaan varastoida ajoneuvoon.

Wärtsilä toimittaa järjestelmän nopeutetulla aikataululla ja asennuksen suunnitellaan valmistuvan 15 kuukauden kuluttua.

Jouko Lampila | Lähde: Wärtsilä