2016 on varmistumassa mittaushistorian kuumimmaksi

2016 on varmistumassa mittaushistorian kuumimmaksi

Viime vuosi on näinä päivinä varmistumassa virallisesti USA:n eri virastojen 120 vuotta pitämien tilastojen lämpimimmäksi. Lämmintä on ollut sekä USA:ssa että koko maailmassa.

USA:n Climate Central (climatecentral.org) on tiedemiesten ja journalistien muodostama riippumaton yhteisö, joka tutkii ja raportoi tietoja ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Tietolähteinään yhteisö käyttää mm. NASAn (giss.nasa.gov) ja NOAAn (ncdc.noaa.gov) keräämää dataa.

Huolta ilmastotavoitteista

Joulukuun tilasto on juuri valmistumassa ja sen jälkeen on selvää, että vuosi 2016 on 120 vuoden mittaushistorian lämpimin – kolmas peräkkäinen ennätysvuosi. Ja 17:sta lämpimimmästä vuodesta 16 ovat tällä vuosisadalla. Ihmiskunta on jo yli puolitiessä ylittämässä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen rajoittaa lämpiäminen kahteen asteeseen vuoteen 2100 mennessä.

12_19_16_andrea_2016globaladjusted_jan-dec_editorial_720_492_s_c1_c_c

1,5°C rajalla. Maailmanlaajuiset lämpötilan keskimääräiset poikkeamat esiteollisen ajan 1881-1910 perusluvuista. Lähde: NASA ja NOAA.

Erityisesti USA:ssa ilmaston lämpenemistä seuraavat tahot ovat huolissaan tavoitteiden pitävyydestä, varsinkin kun valtaan astuva Trumpin hallinto tulee luultavasti täyttymään jäsenillä, jotka kieltävät vakiintuneen tiedeyhteisön yksimielisen näkemyksen ilmastonmuutoksesta.

Eri virastot käyttävät vertailukohtinaan eri ajanjaksoja, joten esitetyissä numeroissa on pieniä eroja. Molemmat ovat kuitenkin täysin yksimielisiä ihmisen aiheuttamasta lämpiämisen suuntauksesta ja katsovat vuoden 2016 olevan selkeästi ennätyslämpimän tilastoissaan.

El Niño ei riitä selitykseksi

Hyvin voimakas El Niño -ilmiö nosti lämpötiloja vuosina 2016 ja 2015, mutta siitä riippumatta lämpiämisen suuntaus on selvä. Myös vuosina, jolloin El Niñon kylmä vastakohta, La Niña on voimissaan, ovat nyt lämpimämpiä kuin El Niño -vuodet menneinä vuosikymmeninä.

NASAn ja NOAAn tilastojen keskiarvona vuoden 2016 keskilämpötila tammikuusta marraskuuhun oli 1,23°C korkeampi kuin vuosien 1881–1910 keskiarvo.

12_19_16_andrea_2016globaladjusted_map_jan-nov_editorial_720_492_s_c1_c_c

2016: tähän mennessä lämpimin vuosi. Tammi–marraskuun lämpötilapoikkeamat maapallolla. Lähde: NOAA.

Eräs poikkeuksellisen lämmin alue sekä marraskuussa että koko vuoden ajalta on Pohjoiskalotti. Marraskuun puolivälissä Pohjoisnavan alueelle osunut LÄMPÖAALTO nosti lämpötilan jopa 15°C tavallista korkeammaksi. NOAAn tilastossa marraskuun keskilämpötila on NASAa alhaisempi, koska NOAA ei ota mukaan arktisia lämpötiloja.

Lämmintä myös USA:ssa

Kaikella todennäköisyydellä USA tulee saamaan viime vuodesta mittaushistorian toiseksi lämpimimmän vuoden, jonka edelle menee vain vuosi 2012. Jokaisessa osavaltiossa viime vuosi menee kymmenen kärkeen ja myös kaupunkitasolla lämpö on ollut vuoden puheenaihe.

12_21_16_brian_2016weatherstations

Sääasemat USA:ssa, jotka ovat havainnoineet tavallista lämpimämmän, kylmemmän tai ennätyslämpimän vuoden.

Tällä hetkellä USA:n keskilämpötila on noin 0,83°C korkeampi kuin 1880-luvulla. Toinen alue, missä numerot ovat muuttuneet, on ennätyslämpimien ja ennätyskylmien päivien suhde. Marraskuussa suhde oli 44:1. Koko vuoden suhde on keskimäärin 6:1. Sama asia on esitetty prosentteina alla.

2016recordsupdate_monthly_en_title_lg_720_405_s_c1_c_c

Ennätyslämpimät päivät päihittivät kylmät kautta koko USA:n viime vuonna.

Ennätyskorkeista lämpötiloista on tulossa yleisiä. Tämä ei koske pelkästään Amerikkaa, jossa kesät ovat pian epämiellyttävän kuumia, vaan koko maailmaa. Ilmastonmuutoksen kustannuksia on laskettu kovin vähän, mutta jo taloudellisista syistä olisi tarpeen ryhtyä voimakkaisiin toimiin ja investoida tulevaisuuteen. Kvarttaali- ja vaalikausitaloudessa se on toki vaikeaa.

Jouko Lampila | Lähde: Climate Central